Bộ điện van cửa

Giá bán:

Bộ điện van cửa mã BDVC dùng để lắp đặt cho các van cỡ lớn và van cửa. Sản phẩm điện đang được cung cấp bởi công ty TNHH Tân Bình, đạt tiêu chuẩn IP68, tiêu chuẩn quốc tế với chất lượng tốt nhất, bảo hành nhiều năm.

 

 

Các thông số kỹ thuật chính

 

* Tín hiệu đầu vào:

 

   4mA ~ 20mA; 1VDC ~ 5VDC;

   2mA ~ 10mA; 0.5VDC ~ 2.5VDC;

   20V ~ 60VDC hoặc 30V ~ 220 tín hiệu điện VAC;

 

* Cung cấp năng lượng:

 

   380VAC / 50Hz; 220VAC / 50Hz

* Độ chính xác: ≤1%

* Dãy chết: 0.1 ~ 9.9% đi giữa các vị trí giới hạn mở và đóng

* Enclosure: IP68

* Chống nổ chọc tức: ExdⅡCT4

* Nhiệt độ môi trường: -30 ℃ ~ + 70 ℃

* Độ ẩm: ≤95%

 

Thông tin kỹ thuật chi tiết với mỗi loại actuator

Technical parameters of the actuator TBNJ03-60 (220VAC / 50Hz )

Output rotate speed (rpm)

18

24

36

48

72

96

144

192

TBNJ03

Rated output torque  N. m

20

20

17

15

 

 

 

 

Motor power  KW

0.08

0.08

0.08

0.08

 

 

 

 

Start current  A

7.3

7.3

7.3

7.3

 

 

 

 

Rated current  A

1.8

1.8

1.8

1.8

 

 

 

 

TBNJ08

Rated output torque  N. m

24

24

20

17

 

 

 

 

Motor power  KW

0.1

0.1

0.1

0.1

 

 

 

 

Start current  A

8.2

8.2

8.2

8.2

 

 

 

 

Rated current  A

1.9

1.9

1.9

1.9

 

 

 

 

TBNJ14

Rated output torque  N. m

32

28

22

 

 

 

 

 

Motor power  KW

0.12

0.12

0.12

 

 

 

 

 

Start current  A

8.8

8.8

8.8

 

 

 

 

 

Rated current  A

2.4

2.4

2.4

 

 

 

 

 

TBNJ20

Rated output torque  N. m

81

81

81

63

63

 

 

 

Motor power  KW

0.23

0.25

0.28

0.28

0.32

 

 

 

Start current  A

11.6

13

14.1

14.1

16.5

 

 

 

Rated current  A

2.8

3.2

3.4

3.4

3.6

 

 

 

TBNJ40

Rated output torque  N. m

142

142

127

108

 

 

 

 

Motor power  KW

0.35

0.37

0.37

0.37

 

 

 

 

Start current  A

17.2

18.1

18.1

18.1

 

 

 

 

Rated current  A

3.75

3.9

3.9

3.75

 

 

 

 

TBNJ60

Rated output torque  N. m

252

232

184

147

109

 

 

 

Motor power  KW

0.8

0.8

0.75

0.8

0.8

 

 

 

Start current  A

36

36

32

36

36

 

 

 

Rated current  A

7.8

7.8

7

7.8

7.8

 

 

 

 

Technical parameters of the actuator TBNJ03-300 (380VAC/50Hz )

Output rotate speed  (rpm)

18

24

36

48

72

96

144

192

TBNJ03

Rated output torque  N. m

34

34

34

34

34

34

 

 

Motor power  KW

0.05

0.05

0.07

0.10

0.13

0.17

 

 

Stall current   A

1.4

1.8

2.3

3

3.6

3.6

 

 

Rated current  A

0.45

0.6

0.75

1

1

1.3

 

 

TBNJ08

Rated output torque  N. m

81

81

81

81

61

47

 

 

Motor power  KW

0.12

0.14

0.19

0.23

0.24

0.24

 

 

Stall current   A

2.7

3.7

4.7

6.4

6.4

6.4

 

 

Rated current  A

0.85

1.1

1.5

2.1

2.1

2.1

 

 

TBNJ14

Rated output torque  N. m

108

136

102

 

 

 

 

 

Motor power  KW

0.15

0.23

0.23

 

 

 

 

 

Stall current   A

3.7

6.4

6.4

 

 

 

 

 

Rated current  A

1.1

2.1

2.1

 

 

 

 

 

TBNJ20

Rated output torque  N. m

203

203

203

203

176

142

120

 

Motor power  KW

0.30

0.35

0.47

0.58

0.70

0.70

0.72

 

Stall current   A

6.8

9.25

10.25

13.4

16

16

16.5

 

Rated current  A

2.3

2.8

3.6

4.6

5.5

5.5

5.6

 

TBNJ30

Rated output torque  N. m

350

300

250

 

 

 

 

 

Motor power  KW

0.55

0.55

0.58

 

 

 

 

 

Stall current   A

12.5

12.5

13.4

 

 

 

 

 

Rated current  A

4.3

4.3

4.6

 

 

 

 

 

TBNJ40

Rated output torque  N. m

400

400

298

244

 

 

 

 

Motor power  KW

0.58

0.68

0.68

0.68

 

 

 

 

Stall current   A

13.4

16

16

16

 

 

 

 

Rated current  A

4.06

06

5.5

5.5

5.5

 

 

 

 

TBNJ60

Rated output torque  N. m

610

610

542

474

474

366

275

 

Motor power  KW

0.90

1.05

1.27

1.35

1.90

1.80

2.00

 

Stall current   A

18

25

28

29

41

37

37

 

Rated current  A

6

7

9

8.2

12.5

12

13

 

TBNJ100

Rated output torque  N. m

1020

1020

845

680

680

542

406*

 

Motor power  KW

2.10

2.10

2.10

3.7

3.7

3.7

3.7

 

Stall current   A

45

45

45

61

61

61

61

 

Rated current  A

11

11

11

16.5

16.5

16.5

16.5

 

TBNJ150

Rated output torque  N. m

1490

1490

1290

1020

1020

745

645*

542*

Motor power  KW

2.75

2.75

4.80

4.80

4.80

4.80

4.80

4.80

Stall current   A

61

61

95

95

95

95

95

95

Rated current  A

15

15

25

25

25

25

25

25

TBNJ200

Rated output torque  N. m

2030

2030

1700

1355

1355

1020

865*

730*

Motor power  KW

4.5

4.5

4.5

7.5

7.5

7.5

3.5

7.5

Stall current   A

78

78

78

138

138

138

138

138

Rated current  A

21

21

21

35

35

35

35

35

TBNJ201

Rated output torque  N. m

 

 

 

 

 

 

1355*

1355*

Motor power  KW

 

 

 

 

 

 

10.2

13.0

Stall current   A

 

 

 

 

 

 

218

218

Rated current  A

 

 

 

 

 

 

88

88

TBNJ300

Rated output torque  N. m

 

3000

 

 

 

 

 

 

Motor power  KW

 

4.8

 

 

 

 

 

 

Stall current   A

 

78

 

 

 

 

 

 

Rated current  A

 

22

 

 

 

 

 

 

Note: should consider carefully before use these type of Series TBNJ on-off type Actuators that have a sign”in above data sheet, because of rated speed so rapidly to wear machine.

 Series TBNJM mode actuator performance

  Refer to the Table 3-1, Table 3-2 and Table 3-3.

Table 3 –1   Technical parameters of the actuator TBNJM03-55380VAC/50Hz

Actuator rpm

18

24

36

48

72

96

144

192

TBNJM03

Modulation torque N.m

17

17

15.6

13.6

 

 

 

 

Max torque N.m

34

34

30

27

 

 

 

 

Motor power kW

0.07

0.07

0.13

0.14

 

 

 

 

Rated current A A

0.75

0.75

1

1.1

 

 

 

 

Modulation thrust KN

7.14

7.14

6.55

5.71

 

 

 

 

Max thrust KN

14.2

14.2

12.6

8.4

 

 

 

 

Liner speed mm/s

1.5

2

3

4

 

 

 

 

TBNJM05

Modulation torque N.m

34

34

30

27

 

 

 

 

Max torque N.m

61

54

54

48

 

 

 

 

Motor power kW

0.12

0.13

0.19

0.23

 

 

 

 

Rated current A A

0.85

1

0.5

2.1

 

 

 

 

Modulation thrust KN

14.2

14.2

12.6

8.4

 

 

 

 

Max thrust KN

25.6

22.6

22.6

20.1

 

 

 

 

Liner speed mm/s

1.5

2

3

4

 

 

 

 

TBNJM10

Modulation torque N.m

81

81

68

54

47

 

 

 

Max torque N.m

122

109

81

68

54

 

 

 

Motor power kW

0.3

0.3

0.35

0.35

0.47

 

 

 

Rated current A A

2.3

2.3

2.8

2.8

3.6

 

 

 

Liner speed mm/s

1.8

2.4

3.6

4.8

7.2

 

 

 

TBNJM20

Modulation torque N.m

152

152

129

102

102

 

 

 

Max torque N.m

204

204

163

136

136

 

 

 

Motor power kW

0.47

0.47

0.58

0.68

0.7

 

 

 

Rated current A A

3.6

3.6

4.6

5.5

5.5

 

 

 

Modulation thrust KN

25

25

21

16.7

14.5

 

 

 

Max thrust KN

33.7

33.7

25

21

16.7

 

 

 

Liner speed mm/s

1.8

2.4

3.6

4.8

7.2

 

 

 

TBNJM55

Modulation torque N.m

271

271

253

203

203

 

 

 

Max torque N.m

544

544

408

313

218

 

 

 

Motor power kW

0.9

1.05

1.27

1.2

1.35

 

 

 

Rated current A A

6

7

9

7.8

8.2

 

 

 

Modulation thrust KN

27

271

253

203

203

 

 

 

Max thrust KN

708

708

531

407

284

 

 

 

Liner speed mm/s

2.4

3.2

4.8

6.4

9.6

 

 

 

 

Table 3 - 2  Technical parameters of the actuator TBNJM03-55220VAC/50Hz

Actuator rpm

18

24

36

48

72

96

144

192

TBNJM03

Modulation torque N.m

12

12

10

10

 

 

 

 

Max torque N.m

24

24

21

20

 

 

 

 

Motor power kW

0.06

0.08

0.08

0.1

 

 

 

 

Rated current A A

1.6

1.8

1.8

1.9

 

 

 

 

Modulation thrust KN

5

5

4.4

4.1

 

 

 

 

Max thrust KN

7.1

7.1

6.6

5.7

 

 

 

 

Liner speed mm/s

1.5

2

3

4

 

 

 

 

TBNJM05

Modulation torque N.m

20

18

15

13

 

 

 

 

Max torque N.m

42

38

33

27

 

 

 

 

Motor power kW

0.12

0.12

0.12

0.12

 

 

 

 

Rated current A A

2

2

2

2

 

 

 

 

Modulation thrust KN

8.4

7.6

6.3

5.5

 

 

 

 

Max thrust KN

12.6

11.3

9.7

8

 

 

 

 

Liner speed mm/s

1.5

2

3

4

 

 

 

 

TBNJM10

Modulation torque N.m

40

32

26

25

18

 

 

 

Max torque N.m

85

77

58

55

38

 

 

 

Motor power kW

0.19

0.21

0.23

0.25

0.28

 

 

 

Rated current A A

2.3

2.45

2.8

3.2

3.4

 

 

 

Modulation thrust KN

12.4

9.9

8.1

7.8

5.6

 

 

 

Max thrust KN

18.9

17.1

12.7

12.1

8.4

 

 

 

Liner speed mm/s

1.8

2.4

3.6

4.8

7.2

 

 

 

TBNJM20

Modulation torque N.m

70

70

55

42

42

 

 

 

Max torque N.m

133

133

107

89

89

 

 

 

Motor power kW

0.28

0.35

0.32

0.35

0.37

 

 

 

Rated current A A

3.4

3.75

3.6

3.75

3.9

 

 

 

Modulation thrust KN

21.7

21.7

17.1

13

13

 

 

 

Max thrust KN

31.6

31.6

25.4

21.1

21.1

 

 

 

Liner speed mm/s

1.8

2.4

3.6

4.8

7.2

 

 

 

 

TBNJM55

Modulation torque N.m

180

150

130

102

72

 

 

 

Max torque N.m

343

328

265

204

142

 

 

 

Motor power kW

0.8

0.8

0.75

0.8

0.8

 

 

 

Rated current A A

2.4

3.2

4.8

6.4

9.6

 

 

 

Modulation thrust KN

57.6

48

41.6

32.6

23

 

 

 

Max thrust KN

87

81

65

50.2

34.9

 

 

 

Liner speed mm/s

57.6

48

41.6

32.6

23

 

 

 

 

Sản phẩm liên quan

[về đầu trang]